Cursos on-line per ajuntaments i entitats culturals

Quan estàs obligat a pagar a lSGAE i quan no hi estàs obligat?  Vols conèixer si pagues més del que et toca en concepte de drets dautor?  Perquè un músic no pot ser autònom?  Com asseguro les persones voluntàries davant d’un accident?  Quina documentació he d’exigir als artistes en matèria laboral?  Quan entenem que un músic és amateur? ♦ Com organitzar una festa sense picar-te els dits?  Quines assegurances són obligatòries?

 

Trobaràs les respostes a totes aquestes i altres preguntes en els següents cursos:

La propietat intel·lectual. No tot és l’SGAE

 • SGAE
 • Propietat intel·lectual
 • Drets d’autor? Que hem de pagar?
 • Com ho fan els autors per monetitzar drets?
 • Quina és la funció encomanada a les entitats de gestió col·lectiva de drets?

Com organitzar una festa sense picar-te els dits

 • Aspectes relacionats amb l’organització d’esdeveniments
 • Llei d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, què cal saber?
 • Quines són les assegurances obligatòries?
 • Plans de d’Autoprotecció vs Plans específics Municipals
 • Riscos Laborals d’un esdeveniment

La contractació artística

 • Aspectes més importants a tenir en compte.
 • Diferències entre contractes laborals i contractes mercantils.
 • Quan existeix i quan no l’obligació de donar d’alta a la seguretat social a un artista?
 • Com s’organitzen els artistes? Solucions que el mercat ofereix a l’obsoleta normativa actual.

Cursos on-line per ajuntaments i entitats culturals

Plantegem els cursos com una activitat que l’Ajuntament ofereix a tècnics de cultura, joventut i festes, membres d’associacions i entitats que organitzin esdeveniments —com per exemple comissions de festes— i altres persones interessades en el sector cultural, i per poder fer des de casa.

Els cursos es realitzaran mitjançant la plataforma Zoom.us i es permetrà un màxim de 10 assistents amb la finalitat de que sigui més àgil la interlocució entre assistents i professor.

Cada curs té una durada aproximada d’una hora d’explicació, un cop acabada, es permetran les preguntes dels assistents al professor.

Al final de cada curs s’enviarà la sessió enregistrada en vídeo i la documentació corresponent.

INFORMACIÓ DELS NOSTRES CURSOS

La propietat intel·lectual. No tot és l’SGAE

En aquest curs parlarem, principalment, de temes relacionats amb l’SGAE. No obstat això, també entrarem a explicar altres drets que protegeix la Llei de la Propietat intel·lectual com són els drets dels intèrprets, els productors fonogràfics, etc.

Explicarem la diferència entre els drets morals i els drets patrimonials, com ho fan els autors per monetitzar aquests drets, quins són els límits dels drets d’autor i la seva durada, quina és la funció encomanada a les entitats de gestió col·lectiva de drets, quina és la base sobre la qual pagar els drets d’autor i quins percentatges hem de pagar, etc.

Com organitzar una festa sense picar-te els dits

Presentarem aquells aspectes relacionats amb la seguretat del públic que cal tenir en compte a l’hora d’organitzar un esdeveniment. 

Parlarem dels aspectes bàsics que contempla la Llei 11/2009 d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives i el reglament 112/2010 que la desplega i de quines són les assegurances obligatòries, del Decret 30/2015 de Plans d’Autoprotecció —i els compararem amb els Plans Específics Municipals— i, finalment, farem un petit però important incís en matèria de Riscos Laborals.

La contractació artística

Aquest últim curs és especialment important perquè existeix molta confusió en el sector motivada per una normativa obsoleta. 

Tractarem quina és la legislació vigent respecte la contractació d’artistes i diferenciarem els contractes laborals dels mercantils, explicant la corresponent casuística. 

També parlarem de les conseqüències de no contractar correctament els artistes i diferenciarem entre artistes professionals, amateurs i entitats sense ànim de lucre. Finalment, explicarem quines solucions ha trobat el propi mercat per salva l’obsolescència de la que parlàvem anteriorment.

PREUS DES DE 20€ PER CURS I PERSONA

contacta amb nosaltres

CONSULTA dubtes, preus o qualsevol qüestió relacionada amb els cursos

FM GRUP
Carrer Francesc Eiximenis, 20, 8è 2a
17001 GIRONA
972426389
info@fmgrup.cat

#exigiu

#exigiu-nos

Segueix-nos a: